ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒՆ ՈՒ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՄԻՕՐԵԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻՆ

Շաբաթ, 26 Սեպտեմբեր 2015-ի առաւօտեան կանուխ ժամերուն, եկեղեցւոյս Հոգեւոր Հովիւ՝ Հոգշ. Տ. Ստեփանոս Վրդ. Փաշայեան, ընկերակցութեամբ Ազգ. Վարչութեան Փոխ-Ատենապետ՝ Տիար Յարութ Գասապեանի, Ազգ. Վարչութեան անդամ՝ Օրդ. Ժիւլիէթ Սարգիսեանի եւ Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչ՝ Տիկ. Շողիկ Մազեանի Թորոնթոյէն մեկնեցան Քինկսթըն` Delta Kingston Waterfront Hotel եւ իրենց մասնակցութիւնը բերին Հ.Յ.Դ. Կեդրոնական Կոմիտէի հրաւէրով կազմակերպուած Գաղութային ներուժի Ամրապնդման միօրեայ Խորհրդաժողովին։

Աշխատանոցներու ընթացքին, անոնք իրենց փորձառութենէն բաժնեկից եղան զանազան կազմակերպութիւններու եւ միութիւններու հետ եւ իրենց տեսակէտները յայտնեցին իւրաքանչիւր թեմայի կապակցութեամբ ու խորհրդակցաբար ներկաներուն հետ փոխանակեցին իրենց դժուարութիւններն ու գալիք մարտահրաւէրները։